Våra villkor vid förmedling av semesterbostad i Portugal
Vi förmedlar vänner och familjens hus, unika bostäder på unika platser. Vi gör vårt bästa för att ni ska tycka om ert val av resmål, och förväntar oss att ni tar väl hand om bostaden och respekterar våra villkor. På plats i Portugal finns kontaktpersoner för varje bostad, som hjälper er att komma till rätta, samt om något inträffar.

Villkor

1. Bakgrund

1.1 Sofies Renting, nedan Förmedlaren, är en förmedling av semesterbostäder och äger inte objekten som hyrs ut. Alla semesterbostäder är besökta av Förmedlaren, och godkända men kan ha ändras efter Förmedlarens besök.

2. Hyresgästens skyldigheter

2.1 Semesterbostäderna som förmedlas är privata bostäder och det påpekas därför att Hyresgästen skall vårda den hyrda semesterbostaden väl, samt att reglerna för bostaden skall accepteras och att Hyresgästen inte har rätt att göra förändringar i semesterbostaden.


2.2 Hyresgästen förbinder sig att;

Endast använda bostaden för boende, ej kommersiellt bruk, eller annat förfarande.

att intyga att namn, adress och telefonnummer på personer som vistas i semesterbostaden är riktigt. Kontrollera kontaktuppgifterna på bokningsbekräftelsen.

att ej medtaga husdjur om ej annat anges särskilt,

att ej röka i semesterbostaden om ej annat anges särskilt,

att intygat antal personer som kommer att övernatta i semesterbostaden är riktigt,

att lämna ett korrekt telefonnummer där Hyresgästen kan nås även under vistelsen då det ibland kan behövas,

att omgående meddela eventuella skador eller problem till nyckelförvaltaren.


2.3 Hyresgästen är medveten om;

att för skador som är orsakade av Hyresgästen är Hyresgästen själv ersättningsskyldig, Hyresgästen bör se över sin reserförsäkring.

att förmedlaren ej heller ägaren av bostaden inte ansvarar för yttre omständigheter i omgivningen utan endast de omständigheter som finns inom respektive boende med tomt och bostad,

att Hyresgästen är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för bostaden och att uppträda på sätt att andra inte störs.

Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot punkten 2.2 eller 2.3 har Förmedlaren rätt att häva avtalet, eller kräva tilläggsbetalning för extra kostnader som sanering efter att bostaden används felaktigt.


3 Förmedlarens skyldigheter

3.1 Om semesterbostaden inte är sådan som den uppges vara i beskrivningen förbinder sig Förmedlaren att i möjligaste mån utan dröjsmål rätta till situationen eller ersätta Hyresgästen om avvikelsen är så ingripande att utflytt är nödvändig.

3.2 Förmedlaren ansvarar inte för förseningar. Eventuell utebliven resa och därigenom begränsat, eller inget nyttjande av semesterbostaden utgör inte grund för kompensation.

3.3 Förmedlaren ersättningsskyldighet till Hyresgästen begränsas och uppgår maximalt till hyressumman.

3.4 Force majeure:
Förmedlaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av ett oöverkomligt hinder eller av andra oförutsedda händelser, som förmedlaren inte kunde ha avvärjt. Sådana skäl är t.ex. krig eller naturkatastrofer. Förmedlaren ansvarar inte för Hyresgästens eller medresenärers handlingar eller försummelser. Användningen av semesterbostad, simbassänger, lekplatser för barn sker helt på Hyresgästens eget ansvar.


4. Förändringar från Förmedlarens sida

4.1 Efter det att bokning skett kan det i undantagsfall ske att förändringar i objektbeskrivningen uppstår. Om det är fråga om en stor förändring har kunden rätt att inom 5 dagar efter att han har erhållit informationen avboka utan extra kostnad. Eventuella inbetalda avgifter betalas tillbaka.

4.2 Förmedlaren har rätt att säga upp hyreskontraktet innan det träder i kraft, om oförutsedda händelser som Förmedlaren inte kan råda över, t. ex. brand eller vattenskador inträffar med följd att semesterbostaden inte kan överlämnas till Hyresgästen. Vid händelse av detta betalas avgifterna tillbaka.

4.3 Förmedlaren har rätt att säga upp kontraktet under uthyrningen, om oförutsedda händelser som inte Förmedlaren kan råda över förhindrar användningen av semesterbostaden. Förmedlaren förbinder sig att vid sådan situation i bästa möjliga mån hitta en ersättande semesterbostad av lägst samma standard.


5. Semesterbostadens utrustning

5.1 Semesterbostadens utrustning beskrivs så ingående som möjligt på hemsidan. Inredningen och kvalitéten skiftar mellan de olika objekten, läs noga informationen i förväg.

5.2 Förmedlaren rådger med semesterbostadens ägare om lämplig utrustning och kvalitét på t ex sängar och kan ej garantera att utrustning som finns i motsvarande hem i Sverige finns att tillgå.

5.3 Det förekommer variation vad det gäller sängar. Vissa sängar är 180 cm långa och dubbelsängar är ofta smalare än Svensk standard. Vanligt mått är 140 cm bred. Fråga om du är tveksam.

5.4 Angett antal sängplatser och nödvändig utrustning för matlagning samt tallrikar och bestick finns på plats, saknas något kontakta snarast kontaktnummer på din bokningsbekräftelse.

5.5 Ett set med handdukar och lakan tillhandahålls och ytterligare set finns vanligen i semesterbostaden. Används mer än ett set per person tvättar man själv detta och om så ej skett tillkommer avgift för detta. Strandhanddukar tillhandahålls oftast ej, finns i vissa fall för extra avgift. Se din bokningsbekräftelse för komplett information.


6. Bokning och betalning

6.1 Bokning sker med e-mail till Förmedlaren och skall betraktas som ett godkännande av dessa villkor. Svar kan förväntas inom 48 timmar.

6.2 Uthyrningstiden är främst korttidsboende. Varje semesterbostad har uppgift om minimum antal dagar, och vill du stanna länge kan du maila förfrågan.

6.3 Ankomst och avrese veckodag avviker från semesterbostad till semesterbostad, de flesta är flexibla på in och ut veckodag.

6.4 Hyresgästen har tillgång till semesterbostaden från kl. 16.00 och fram till avresedagen senast 11.00, om ej annat är överenskommet.

6.5 Förskottsbetalning 20% av totalpriset betalas inom 1 dygn. Om förskottsbetalningen inte är oss tillhanda i tid, har Förmedlaren rätt att betrakta reservationen som annullerad. Om bokningsbekräftelse inte kommit dig tillhanda 5 dagar efter inbetald förskottsbetalning ber förmedlaren dig omgående kontakta Förmedlaren.

6.6 Resterande 80% av totalpriset betalas senast 50 dagar innan tillträdesdag eller kontakt på plats kontant vid incheckning. Sker bokning mindre än 60 dagar före tillträdesdagen skall full betalning vara Förmedlaren tillhanda senast ankomstdagen.

6.6 Bokningsbekräftelse skickas via e-post eller om så avtalats med vanlig postgång (bekräftelse per post kan tillhandahållas mot en porto- och expeditionskostnad), när förskottsbetalning kommit Förmedlaren tillhanda. Bokning är giltig från det att betalning av förskottsbetalning är inkommen.

6.7 Avtalet är bindande när första inbetalning är gjord. Kontrollera noga att din bekräftelse överensstämmer med det du bokat. Om uppgifterna inte stämmer åligger det Hyresgästen att omedelbart underrätta Förmedlaren om detta.

6.8 Vid händelse att avtalet inte fullföljs såtillvida att betalningen inte erläggs till sin helhet är förskottsbetalning förverkad.

6.9 Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 12% per månad från förfallodagen.

6.9 Bokningsbekräftelsen innehåller bland annat uppgifter om adress och telefonnummer till ditt boende och information om hur nyckel tillhandahålls samt kontaktperson till aktuellt semesterbostad. Förmedlaren finns som möjlig kontaktperson om du önskar att tala Svenska.


7. Priser, extra kostnader

7.1 Priserna gäller semesterbostaden och antalet angivna personer för den överenskomna tiden, och innefattar rätten för det angivna antalet personer att disponera den beskrivna semesterbostaden.

7.2 I prislistan anges semesterbostädernas hyra under olika säsonger, samt eventuella tilläggskostnader.

7.3 Slutstädningen är inkluderad i hyran för normal nedsmutsning. Orimlig nedsmutsning betraktas som skadegörelse, och faktureras i efterhand. Som normal städning betraktas det som infaller inom en vanligen förekommande tidsram för städerska att rengöra bostaden efter vistelse.

7.4 De normala energikostnaderna ingår, om inte annat anges, i hyran. För vissa bostäder betalas uppvärmning vintertid på plats enligt förbrukning.


8. Ankomst och avresa

8.1 Adress till bostaden uppges i bokningsbekräftelsen. Om gästen har problem att finna fram till bostaden hjälper Nyckelförvaltaren till. Hyresgästen har på sin bokningsbekräftelse telefonnummer till denne. br/>
8.2 In och utcheck. Vi gör alltid vårt bästa för att bostaden skall vara tillgänglig så att det passar Hyresgästens flygtider. Om byte av hyresgäst sker samma dag har den ankommande gästen incheckning från kl.16, och den utresande måste tidigast kl.11 på avresedagen lämna bostaden.

8.3 Uppgifter om hur nyckel tillhandahålls uppges i bokningsbekräftelsen. I bokningsbekräftelse finns uppgifter om adress till semesterbostaden. Var noga med att ringa eventuell kontakt om detta uppges i din bekräftelse.

8.4 Förseningar ska meddelas nyckelförvaltaren.

8.5 Saknas något, eller om något är fel i semesterbostaden skall kontaktpersonen informeras omgående.

8.6 Semesterbostaden och nycklar returneras på avresedagen senast kl. 11.00 om ej annat är överenskommet.

8.7 Om avresan sker vid något annat klockslag bör hyresgäst redan vid ankomsten komma överens med nyckelförvaltaren om returnerandet av nycklarna.

8.8 Har fler bäddset och badlakan än ett per incheckad person använts utan att tvättats betalas dessa utöver hyran.

8.9 Hyresgästen ska själv diska och ta ut sopor innan avresan, då detta inte ingår i slutstädningen. Tvättmaskiner och motsvarande skall inte var igång vid avresa.


9 Antalet personer

9.1 Antalet personer (barn medräknade) som uppges vid bokning får inte överskridas utan anmälan.

9.2 Extrabädd och barnsäng bör reserveras i samband med bokningen. Nyckelförvaltaren har rätt att neka tillträde eller debitera extra för personer utöver det antal som anges i hyreskontraktet.


10 Avbokning

10.1 Avbokningen registreras det datum då meddelandet nått Förmedlaren. För att avbokningen skall anses giltig, krävs en skriftlig bekräftelse från Förmedlaren.

10.2 Om semesterbostaden inte tas i bruk, eller tas i bruk försenat, skall Hyresgästen ändå betala för den bokade tiden.
10.3 Efter gjord bokning återfås ej förskottsbetalningen som utgör 20% av den totala hyran.

10.4 Om avbokning görs 30 - 60 dagar innan ankomstdatum debiterar förmedlaren 70% av den totala hyran.

10.5 Om avbokning görs 0 - 29 dagar innan ankomstdatum debiterar förmedlaren 100% av hyran.


11 Reklamation, ersättningskrav

11.1 Om semesterbostaden inte är i sådant skick som avtalet anger, eller om det under hyrestiden uppstår fel, ska nyckelförvaltaren eller kontaktperson omedelbart informeras. Om bristerna inte kan åtgärdas inom en rimlig tid skall detta meddelas till Förmedlaren.

11.2 Om kunden inte omedelbart informerar nyckelförvaltaren eller Förmedlaren om eventuella brister anses allt vara i sin ordning i semesterbostaden. Detta gäller även fel som uppkommer under hyrestiden. Brister i semesterbostaden som meddelas först i efterhand efter avresa kan inte gemensamt bekräftas, och då är Förmedlaren inte ersättningsskyldig.

11.3 Förmedlaren ansvarar inte för skador som Hyresgästen eller hans medresenärer åstadkommer på fastighet eller inredning, eller för oförsiktigt förfarande, eller orimlig nedsmutsning. Förmedlaren ansvarar inte heller för skador eller förluster som drabbar Hyresgästen vid inbrott.


12 Ångerrätt

12.1 Distansköplagen är inte tillämplig på avtalsförhållandet varför inte heller ångerätt föreligger.


13 Personuppgifter


13.1 Angivna personuppgifter används endast i syfte för bokning och fakturering hos Förmedlaren och kommer inte att vidarebefordras. Angivna telefonnummer används endast för Förmedlaren och Nyckelförvaltare skall ha möjlighet att nå Hyresgästen före och/ eller under sin vistelse.


Vid din vistelse har ni alltid våra telefonnummer där ni kan nå oss, Förmedlare samt din Nyckelförvaltare.
E-mail: sofie@sofiesrenting.com
Mob: +46 (0) 70 382 38 86

Innehar F-skattesedel