Om oss

Vi förmedlar vänner och familjens hus, unika bostäder på unika platser. Vi gör vårt bästa för att ni ska tycka om ert val av resmål, och förväntar oss att ni tar väl hand om bostaden och respekterar våra villkor. På plats i Portugal finns kontaktpersoner för varje bostad, som hjälper er att komma till rätta, samt om något inträffar.

Villkor

Sofiesrenting.com´s villkor

Dessa gäller för bokning av semesterbostäder samt de paket som finns presenterade på Sofiesrentings hemsida. De gäller från 2017-04-10 och ersätter tidigare villkor.

Pris

Angivna priser är baserade på aktuell växelkurs. Skulle växelkursen förändras mer än ±4% efter bekräftad bokning och senast 50 dagar före tillträde av bostaden eller resans första datum kan det svenska priset komma att justeras.
Vid bokning av bostad inkluderar priset normalt normal förbrukning av vatten, gas och el, handdukar och sänglinne samt slutstädning om ej annat angivits.
Tillkommande avgifter för uppvärmning av bostaden vintertid framgår vid förfrågan för varje objekt. Normalt ingår ej handdukar att användas på stranden eller vid pool. För prisinformation om extrasäng, barnsäng, uppvärmning, extra städning mm, kontakta Sofiesrenting.
Vid bokning av färdig paketresa såsom Hälsoresan framgår i presentationen vad som ingår vid varje tillfälle. Vid frågor, kontakta Sofiesrenting.

Bokning allmänt

Efter bokning, muntlig eller skriftlig, sänder Sofiesrenting en bokningsbekräftelse via e-post med information om bokningen. Bokningen är bindande då anmälningsavgiften är erlagd.

Bokning av bostad

Vid bokning av bostad erläggs anmälningsavgiften, som utgör 20% av totalsumman. När betalning är mottagen skickas en bokningsbekräftelse och ankomstinformation om ditt hyresobjekt samt en pdf med information om närmaste omgivningar till just din hyrda bostad.
Av bekräftelsen framgår pris, hyresperiod, antal personer inbokade i bostaden.
Senast 50 dagar före hyresperiodens början ska hela hyresbeloppet erläggas. Faktura skickas ut i god tid innan. Om bokningen sker inom 50 dagar före hyresperiodens början ska hela beloppet betalas vid bokningen.

Bokning av bostad med - Särskilda Villkor

Vid vissa tillfällen, till exempel vid längre vistelser kan särskilda villkor för bostad tillkomma, tex är det vanligt att el ingår upp till ett visst belopp. Vid särskilda villkor upprättas ett tilläggsavtal utöver detta avtal.

Bokning av paketresa

Vid bokning av Hälsoresa eller andra paket erläggs 20% av kostnaden vid bokningstillfället om inget annat framgår. Bokningen slutfaktureras i god tid före avresan. Senast 40 dagar före resans början ska hela hyresbeloppet erläggas. Om bokningen sker inom 50 dagar före resans början ska hela beloppet betalas omedelbart. Efter att hela beloppet erlagts sänds resehandlingar. Bokningen är bindande då hyresgästen erlagt bokningsavgiften. Om det vid paketet anges ett minimiantal deltagare har Sofiesrenting rätt att ställa in resan senast resans sista anmälningsdag, senast 30 dagar före avresan. Kunden har då rätt till full återbetalning.

Betalning

Faktura skickas ut för betalning och din bokning betalas via Bankgiro.
Anmälningsavgiften som utgör en del av totalpriset skall normalt vara Sofiesrenting tillhanda inom 3 dagar. Om anmälningsavgiften inte är Sofiesrenting tillhanda senast på förfallodagen har Sofiesrenting rätt att betrakta bokningen som avbokad.
Slutbetalningen skall vara Sofiesrenting tillhanda 50 dagar före avresa vid normal bokning av bostad. För bokning mindre än 50 dagar före avresan skall hela beloppet betalas omgående. Om slutbetalningen inte är Sofiesrenting tillhanda senast på förfallodagen har Sofiesrenting rätt att betrakta bokningen som avbokad och tillgodoräkna sig inbetalt belopp. Observera dock att ej erlagd slutlikvid ej är att betrakta som avbokning då avtalet mellan kund och Sofiesrenting är bindande i och med att anmälningsavgiften är erlagd.

Avbokning

Vid avbokning av bostad tidigare än 90 dagar före tillträdesdagen återbetalas hyresbeloppet med ett avdrag på 5%, dock lägst 500 kr.Vid avbokning 89-60 dagar före tillträdesdag återfås ej erlagd handpeng. Sker avbeställning av bostad 59-31 dagar före tillträdesdagen betalar hyresgästen 70% av den totala hyresbeloppet, förutsatt att bostaden inte blir återuthyrd av Sofiesrenting.
Sker avbeställning av bostad 30 dagar eller senare före tillträdesdagen sker ingen återbetalning, förutsatt att bostaden inte blir återuthyrd av Sofiesrenting.
Vid avbokning av paket tidigare än 30 dagar före tillträdesdagen återbetalas beloppet med avdrag för anmälningsavgiften om 20%.
Den avbokande kunden har rätt att överlåta kontraktet till ny kund för samma hyresperiod, förutsatt att förvärvaren uppfyller alla de villkor som finns i avtalet. Vid överlåtandet har Sofiesrenting rätt att ta ut en administrationsavgift om 200 kr.

Ändring

Vid ändring av bekräftad bokning gäller villkoren för avbeställning och bokning.

Avbeställningsskydd

Sofiesrenting erbjuder inget eget avbeställningsskydd. Ett avbeställningsskydd kan ingå i din hemförsäkring eller om du betalar resan med konto där du har kopplat ett visa eller mastercard kort. Vi rekommenderar att du har ett avbeställningsskydd och en reseförsäkring. Vi kan rekommendera Solid AB prisvärda helårsreseförsäkringar som gäller för alla dina och din familjs privata resor. Läs mer på www.solidab.se där du även kan göra en beställning direkt.

Antal gäster vid hyra av bostad

Vid varje objekt finns angivet det maximala antalet gäster som hyresvärden godkänner. Det framgår av bokningsbekräftelsen hur många personer (inklusive barn oavsett ålder) som hyresgästen har bokat. Det angivna antalet personer får ej överskridas utan att Sofiesrenting gett sitt godkännande. Hyresvärden har rätt att avvisa samtliga hyresgäster om fler än vad som anges i bokningsbekräftelsen anländer.

Husdjur

Hyresgästen har ej rätt att medtaga husdjur till bostaden utan att först kommit överrens om detta i förhand med Sofiesrenting.

Säkerhetsdeposition vid hyra av bostad

Hyresvärden har rätt att begära deposition vid ankomst. Denna återbetalas vid avresan, förutsatt att ingen skada uppkommit, mer än som kan räknas till normalt slitage, samt att bostaden lämnats i gott skick. Depositionens storlek framgår av ankomstinformation för hyresobjektet.

Ankomst och avresa

De flesta bostäder har flexibel bytesdag om ej annat angivits i beskrivningen av bostaden på hemsidan Sofiesrenting. Incheckning mellan kl. 16.00-22.00 och utcheckning senast kl.12.00 avresedagen om ej annat är angett i informationsblad om det hyrda objektet som du får vid erlagd anmälningsavgift.
Om ankomst beräknas ske utanför den incheckningstid som framgår av bokningsbekräftelsen skall Sofiesrenting meddelas i förväg. Observera att vissa objekt inte kan tillträdas efter en viss tid samt att det normalt utgår extra avgift vid ankomst utanför bokningsbekräftelsens angivna incheckningstid. Denna erläggs på plats.

Reklamationer

Reklamation skall omedelbart, eller senast 72 timmar efter resans början eller felets konstaterande och från den plats där felet har konstaterats framföras till kontaktperson som finns angiven på bokningsbekräftelse. Ger detta inte tillfredsställande resultat skall Sofiesrenting snarast kontaktas per telefon. Gästen skall bevilja Sofiesrenting rimlig tidsfrist att korrigera eventuella fel eller brister. Lämnar gästen hyresobjeket utan att dessförinnan ha underrättat Sofiesrenting om förhållandet och därigenom ej givit Sofiesrenting rimlig tidsfrist att åtgärda eventuella fel eller brister, är Sofiesrenting ej ersättningssskyldig. Eventuell ersättning pga fel eller brister beräknas från den tidpunkt då Sofiesrenting gjordes uppmärksam på förhållandet. Sofiesrenting ersättningsansvar omfattar endast direkt ekonomisk skada, högst upp till det totala erlagda beloppet.

Sofiesrenting´s ansvar

Sofiesrenting uppträder såsom förmedlare i förhållandet hyresgäst/hyresvärd vid bokning av bostad.
Vid bokning av paket agerar Sofiesrenting som egen arrangör av paket.
Sofiesrenting tar inget ansvar för händelser utanför vår eller våra lokala representanters kontroll, såsom olyckshändelser, stölder, trafikbuller, störningar av omgivningen som vi ej kan kontrollera, obehag av insekter, allergi och liknande. Sofiesrenting eller våra lokala representanter tar inte heller ansvar för eventuell vattenransonering, vattenbrist, elavbrott och liknade som är orsakat av lokala förhållanden.

Förbehåll

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, ändringar som inkommit till oss i efterhand, avståndsangivelser, bostadsstorlek, depositionsstorlek. Samt annat som kan ändras med kort varsel.

Särskilda behov

Personer med särskilda behov, t ex synskadade, rörelsehindrade, allergiker skall rådgöra med Sofiesrenting före bokning.

Allmänna villkor

Sofiesrenting tillämpar de allmänna villkor för " Korttidsuthyrning av bostad i utlandet" som gäller från och med 2010-01-01 och har tecknats mellan å ena sidan Konsumentverket och å andra sidan Föreningen Svenska Bilresearrangörer. De allmänna villkoren gäller efter Sofiesrenting´s resevillkor.

Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att ersättning kan erhållas från ställd resegaranti om resan blir inställd eller avbruten.

Ansvarig arrangör

Sofiesrenting.com
Sofie Broström
org nr. 790214-7888
bg: 466-3563
tel: 070-38 23 886
e-mail: sofie@sofiesrenting.com